poniedziałek, 29 września 2014

NOWA STRONA

(SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION OF THIS POST)

BajtkomOficjalnie prezentujemy nową wersję naszej strony! Nie byłoby to możliwe bez ogromu dobrych chęci naszego nowego partnera, firmy Bajtkom, która nam tę stronę zasponsorowała.
Wraz z nową stroną zakończyliśmy pierwszy etap "scalania" naszych mediów czyli połączyliśmy stronę "stowarzyszeniową" i strony "bajkową" w jedno. Strona na blogspot.com nie będzie już aktualizowana.
Gdzie to będzie uzasadnione, będziemy publikować informacje po polsku i po angielsku.
***
We are happy to present a new version of our website! This would not be possible without the enormous help of our new partner, Bajtkom, that helped out to create a new website.
Now, we can say, that we have  completed the first stage of „media consolidation”; our websites on blogspot will not be accessible any more.
We promise to publish most of  the information in Polish and English.

piątek, 29 sierpnia 2014

Legenda Karaimska / Karaims Legend

Przy współpracy ze Związkiem Karaimów Polskich powstała nowa bajka z naszej serii: "Cudowny Koń Księcia Witolda". To już siódma produkcja oparta na legendach mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Dodatkowo również w wersji litewskojęzycznej.

***

In cooperation with the Association of Polish Karaims, we made a new cartoon in our series: "Wonderful Horse of Duke Vytautas". This is the seventh production based upon the legends of ethnic and national minorities in Poland. In addition, also in Lithuanian version.


Wersja Polska / Polish version
Wersja Karaimska / Karaims Version
Wersja Litewska / Lithuanian Version
Wersja Angielska / English Version


sobota, 24 maja 2014

Work in progress / Prace w toku

Teraz to już na poważnie! Od kilku tygodni pracujemy nad nową animowaną bajką. Będzie to karaimska legenda o Wielkim Księciu Witoldzie i jego czarodziejskim koniu. Film powstaje jako wspólne przedsięwzięcie ze Związkiem Karaimów Polskich. Powstały już pierwsze obrazy scenerii oraz postacie. Postępy prac można śledzić na naszej stronie na Facebooku.
To pierwsza nasza produkcja, której akcja dzieje się w historycznym miejscu z udziałem autentycznej postaci (choć z odrobiną magii :) ) Dokładamy więc starań aby scenografia była wierna realiom (w miarę możliwości). Na ilustracji poniżej zamek na wyspie w Trokach - dawnej stolicy Litwy.

***

Now it's serious! For several weeks working on a new animated fairy tale. It will be a Karaite legend of the Grand Duke Vitautas and his magical horse. The film is a cooperarion with the Association of Polish Karaites. There are already first images of scenes and characters. You can follow the progress on our Facebook fanpage.

This is our first production, where the action takes place in a historic place with the participation of authentic person (albeit with a bit of magic :)) We therefore endeavor to set design was faithful to reality (if possible). In the illustration below the castle on an island in Trakai - former capital of Lithuania.
Zamek w Trokach / Trakai Castle

poniedziałek, 12 maja 2014

Bajki jadą na Białoruś! / Cartoons go to Belarus!

...za pośrednictwem naszego kanału YouTube! Dzięki uprzejmości telewizji Belsat, która opracowała białoruską wersję językową naszych kreskówek, udostępniamy je w tymże języku.
... through our YouTube channel! Courtesy of TV Belsat, which developed the Belarusian language version of our cartoons, we provide them in that language on our YouTube channel

piątek, 11 kwietnia 2014

Piszą o nas / Press about us

W ostatnim numerze czasopisma dla nauczycieli "Języki obce w szkole" opublikowano artykuł pani Anny Susek pt "Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową" w którym wspomniano o naszych bajkach. Artykuł jak i cały magazyn można pobrać bezpłatnie.

***
In a recent issue of the journal for teachers "Languages ​​at School" is published an article by  Anna Susek entitled "The inclusion of parents in the education of multilingual and intercultural" which mentions about our fairy tale procjecy.

wtorek, 25 marca 2014

Raport wiosenny

Marzec przyniósł nam dobre wiadomości - niebawem ryuszają prace nad bajką karaimską. Tym razem naszym partnerem będzie Związek Karaimów Polskich. Powstanie animacja na podstawie bajki czarodziejskiego konia księcia Witolda. Premiera przewidywana jest na lato 2014.

***

March delivered us a very good news - soon we will start new project. This time, in cooperation with Polish Karaite Association we will animate the legend about magic horse of prince Witold. Animationm will be published this summer.