sobota, 24 maja 2014

Work in progress / Prace w toku

Teraz to już na poważnie! Od kilku tygodni pracujemy nad nową animowaną bajką. Będzie to karaimska legenda o Wielkim Księciu Witoldzie i jego czarodziejskim koniu. Film powstaje jako wspólne przedsięwzięcie ze Związkiem Karaimów Polskich. Powstały już pierwsze obrazy scenerii oraz postacie. Postępy prac można śledzić na naszej stronie na Facebooku.
To pierwsza nasza produkcja, której akcja dzieje się w historycznym miejscu z udziałem autentycznej postaci (choć z odrobiną magii :) ) Dokładamy więc starań aby scenografia była wierna realiom (w miarę możliwości). Na ilustracji poniżej zamek na wyspie w Trokach - dawnej stolicy Litwy.

***

Now it's serious! For several weeks working on a new animated fairy tale. It will be a Karaite legend of the Grand Duke Vitautas and his magical horse. The film is a cooperarion with the Association of Polish Karaites. There are already first images of scenes and characters. You can follow the progress on our Facebook fanpage.

This is our first production, where the action takes place in a historic place with the participation of authentic person (albeit with a bit of magic :)) We therefore endeavor to set design was faithful to reality (if possible). In the illustration below the castle on an island in Trakai - former capital of Lithuania.
Zamek w Trokach / Trakai Castle

poniedziałek, 12 maja 2014

Bajki jadą na Białoruś! / Cartoons go to Belarus!

...za pośrednictwem naszego kanału YouTube! Dzięki uprzejmości telewizji Belsat, która opracowała białoruską wersję językową naszych kreskówek, udostępniamy je w tymże języku.
... through our YouTube channel! Courtesy of TV Belsat, which developed the Belarusian language version of our cartoons, we provide them in that language on our YouTube channel

piątek, 11 kwietnia 2014

Piszą o nas / Press about us

W ostatnim numerze czasopisma dla nauczycieli "Języki obce w szkole" opublikowano artykuł pani Anny Susek pt "Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową" w którym wspomniano o naszych bajkach. Artykuł jak i cały magazyn można pobrać bezpłatnie.

***
In a recent issue of the journal for teachers "Languages ​​at School" is published an article by  Anna Susek entitled "The inclusion of parents in the education of multilingual and intercultural" which mentions about our fairy tale procjecy.

wtorek, 25 marca 2014

Raport wiosenny

Marzec przyniósł nam dobre wiadomości - niebawem ryuszają prace nad bajką karaimską. Tym razem naszym partnerem będzie Związek Karaimów Polskich. Powstanie animacja na podstawie bajki czarodziejskiego konia księcia Witolda. Premiera przewidywana jest na lato 2014.

***

March delivered us a very good news - soon we will start new project. This time, in cooperation with Polish Karaite Association we will animate the legend about magic horse of prince Witold. Animationm will be published this summer.

sobota, 14 grudnia 2013

Raport zimowy

Wiele się dzieje w Kolektywie.

Przede wszystkim we współpracy z WCIES w Warszawie prowadzimy cykl zajęć pt "Bajkowa Edukacja", w ramach którego dzielimy się doświadczeniem  dotyczacym stosowania naszych bajek w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Można jeszcze dołączyć do naszej grupy.

Nie jest to jedyne miejsce, gdzie mówimy o naszym projekcie - 4 listopada 2013 roku Martyna Majewska brała udział w konferencji ODN w Łomży poświęconej edukacji antydysktyminacyjnej.

Bardzo dumni jesteśmy z tego, że nasz kanał na YouTube jest odwiedzany i subskrybowany - mamy już ponad 40 000 wyświetleń naszych bajek.

***

We're quite busy with the Collective.

Mostly because we statter the cooperation with WCIES - an educational center for teachers in Warsaw, where we're helding workshops for teachers "A Fairytale Education", presenting our animations and sharing our experience in education. There is still a possibility to join us.

Warsaw is not the only place we're talking about our project. NOwember 4, 2013 Martyna Majewska representend our Collective at the conference organized by ODN Łomża in Białystok dedicated to antidiscrimination education at Polish schools.

We're very proud that we've reached more than 40.000 views at our YouTube Channel.