piątek, 11 kwietnia 2014

Piszą o nas / Press about us

W ostatnim numerze czasopisma dla nauczycieli "Języki obce w szkole" opublikowano artykuł pani Anny Susek pt "Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową" w którym wspomniano o naszych bajkach. Artykuł jak i cały magazyn można pobrać bezpłatnie.

***
In a recent issue of the journal for teachers "Languages ​​at School" is published an article by  Anna Susek entitled "The inclusion of parents in the education of multilingual and intercultural" which mentions about our fairy tale procjecy.

wtorek, 25 marca 2014

Raport wiosenny

Marzec przyniósł nam dobre wiadomości - niebawem ryuszają prace nad bajką karaimską. Tym razem naszym partnerem będzie Związek Karaimów Polskich. Powstanie animacja na podstawie bajki czarodziejskiego konia księcia Witolda. Premiera przewidywana jest na lato 2014.

***

March delivered us a very good news - soon we will start new project. This time, in cooperation with Polish Karaite Association we will animate the legend about magic horse of prince Witold. Animationm will be published this summer.

sobota, 14 grudnia 2013

Raport zimowy

Wiele się dzieje w Kolektywie.

Przede wszystkim we współpracy z WCIES w Warszawie prowadzimy cykl zajęć pt "Bajkowa Edukacja", w ramach którego dzielimy się doświadczeniem  dotyczacym stosowania naszych bajek w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.Można jeszcze dołączyć do naszej grupy.

Nie jest to jedyne miejsce, gdzie mówimy o naszym projekcie - 4 listopada 2013 roku Martyna Majewska brała udział w konferencji ODN w Łomży poświęconej edukacji antydysktyminacyjnej.

Bardzo dumni jesteśmy z tego, że nasz kanał na YouTube jest odwiedzany i subskrybowany - mamy już ponad 40 000 wyświetleń naszych bajek.

***

We're quite busy with the Collective.

Mostly because we statter the cooperation with WCIES - an educational center for teachers in Warsaw, where we're helding workshops for teachers "A Fairytale Education", presenting our animations and sharing our experience in education. There is still a possibility to join us.

Warsaw is not the only place we're talking about our project. NOwember 4, 2013 Martyna Majewska representend our Collective at the conference organized by ODN Łomża in Białystok dedicated to antidiscrimination education at Polish schools.

We're very proud that we've reached more than 40.000 views at our YouTube Channel.

poniedziałek, 21 października 2013

Raport jesienny / Autumn report

Jesień biegnie dla Kolektywu bardzo pracowicie: składamy wnioski grantowe w konkursach szukając źródeł dofinansowania naszych działań, szukamy sponsorów dla naszych bajek i działamy.
Chcemy pochwalić się dwoma inicjatywami-  na mocy umowy zawartej z telewizją Bielsat nasze bajki zostaną opatrzone w białoruską wersje językową i będą publikowane przez Bielsat na ich platformie satelitarnej.

Druga ciekawostką jest wspólny start Kolektywu wraz mazowieckim oddziału Polskiego Związku Głuchych w konkursie Akademii Orange. W tegorocznej edycji wpłynęło 447 wniosków, przy czym mamy nadzieję, że nasz - polegający na dodaniu do naszych bajek wersji w j. migowym zostanie doceniony przez kapitułę konkursu. A tak wyglądała nasza aplikacja:

***

Autumn is quite busy for our Collective : grant applications have been submitted, we are looking for sponsors and donors for our stories.

We boast two initiatives: by agreement with Bielsat TV channel our cartoons will be added Belarusian language versions and animations will be published by Bielsat on their satellite platform.

The second interesting fact is join start with the Masovian branch of the Polish Association of the Deaf in the competition
Orange Academy. In this year they received 447 applications, but we hope that our (adding to our stories version of sign language) will be recognized in the competition. Please see our application:

sobota, 19 października 2013

Bajkowe DVD / Fairy tales on DVD

Jakiś czas temu kurier dostarczył nam paczkę jeszcze ciepłych płyt DVD z "pierwszym sezonem" naszego bajkowego serialu. Płyty nie są na sprzedaż ale już niebawem będziemy informować o tym jak można taką płytę zdobyć biorąc udział w konkursach. Obserwujcie uważnie naszą stronę na Facebooku.

Płyta zawiera wszystkie 6 bajek we wszystkich wersjach językowych oraz scenariusze lekcji i kolorowanki.

***
Not so long ago a courier has delivered us a pack of still warm DVDs with the "first season" of our fairy tale series. The DVDs are not for sale but soon we will inform you about how you can get the one by taking part in competitions. Stay tuned on our Facebook fanpage.
The disc contains all six shorts in all languages ​​and lesson scripts and coloring pages.